ActionAid Việt Nam và AFV hỗ trợ cho gần 70.000 người gặp khó khăn trong COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp