Bạn bè Ấn Độ: Chúng ta có thể học được những điều gì từ Bác Hồ và Việt Nam hôm nay?

Phóng sự ảnh Xem tiếp