Bàn giao 6 ngôi nhà cho các hộ gia đình Quảng Nam bị ảnh hưởng thiên tai

Phóng sự ảnh Xem tiếp