Bầu cử QH và HĐND: Tạo thuận lợi để ứng viên tiếp xúc cử tri

Phóng sự ảnh Xem tiếp