Bước đầu nghiên cứu, học tập một số quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam(17/11/1950 – 17/11/2015)

Phóng sự ảnh Xem tiếp