Các dự án Nhật Bản viện trợ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Cà Mau

Phóng sự ảnh Xem tiếp