Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp