Chủ tịch Quốc hội dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London, Anh

Phóng sự ảnh Xem tiếp