Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm