Chủ tịch nước dự khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Liên hợp quốc