Củng cố đơn vị đoàn kết, vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận

Phóng sự ảnh Xem tiếp