Đại biểu quốc tế thăm dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Cơ sở nhân đạo Thiên Phước

Phóng sự ảnh Xem tiếp