Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đoàn kết, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp