Đoàn Quỹ Tưởng tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF) tới Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp