Đối ngoại nhân dân luôn là cơ sở, hỗ trợ cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tăng cường và mở rộng các quan hệ song phương và đa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp