Hà Nội: Trao quà hỗ trợ sinh viên nước ngoài gặp khó khăn do dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp