Hiện thực hóa chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Phóng sự ảnh Xem tiếp