Hội đoàn Việt Nam tại nhiều nước cam kết hỗ trợ đồng bào ở Ukraine

Phóng sự ảnh Xem tiếp