Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng vận động ủng hộ nhân dân Lào chống Covid-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp