Hữu nghị Nga-Việt/Xô-Việt-50 năm chặng đường tình nghĩa

Phóng sự ảnh Xem tiếp