Khai mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt - Ấn

Phóng sự ảnh Xem tiếp