Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”

Phóng sự ảnh Xem tiếp