Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên hiệp CTCHN TP Đà Nẵng và đón nhận Huân chương Lao động hạng I của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ.

Phóng sự ảnh Xem tiếp