Làm việc với ông Ashok Mittal, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Khách sạn Royal Plaza, Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp