Lễ kỷ niệm Vàng của tình hữu nghị Nga Việt

Phóng sự ảnh Xem tiếp