Lễ trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Văn Doanh