Lễ trồng cây tại công viên Hòa bình

Phóng sự ảnh Xem tiếp