Liên hiệp CTCHN tỉnh Đồng Nai kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp CTCHN Việt Nam.

Phóng sự ảnh Xem tiếp