Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ được tặng bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp