Liên hiệp Hữu nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Phóng sự ảnh Xem tiếp