Liên hiệp Hữu nghị tổ chức Lễ báo công dâng Bác, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Phóng sự ảnh Xem tiếp