Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2022 với 06 nội dung cụ thể

Phóng sự ảnh Xem tiếp