Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk được thành lập

Phóng sự ảnh Xem tiếp