Liên hiệp tổ chức chương trình “Du xuân hữu nghị”

Phóng sự ảnh Xem tiếp