Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng

Phóng sự ảnh Xem tiếp