Nhiều hoạt động hướng về Bác Hồ tại Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp