Phát động cuộc thi “Việt Nam - Hàn Quốc, 30 năm hợp tác và phát triển”

Phóng sự ảnh Xem tiếp