Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng củng cố và phát triển

Phóng sự ảnh Xem tiếp