Ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Nê-pan

Phóng sự ảnh Xem tiếp