Ra mắt Chi hội hữu nghị Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam - Bulgaria

Phóng sự ảnh Xem tiếp