Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND

Phóng sự ảnh Xem tiếp