Thành phố Saint-Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp