Thông cáo báo chí số 07, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phóng sự ảnh Xem tiếp