Thư chúc mừng Đại hội V Liên hiệp của hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp