Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp những người bạn Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp