Tổ chức World Vision hỗ trợ sinh kế cho 160 hộ gia đình ở Bá Thước (Thanh Hóa)

Phóng sự ảnh Xem tiếp