Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Phóng sự ảnh Xem tiếp