Tổng bí thư: Đối ngoại là động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển

Phóng sự ảnh Xem tiếp