Uỷ ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin

Phóng sự ảnh Xem tiếp