Uỷ ban Việt Nam ủng hộ hoà bình, thống nhất Triều Tiên

Phóng sự ảnh Xem tiếp